Szczegółowe spotkania

2022 / 2023 BBTS Bielsko-Biała Barkom Każany Lwów 0:3 more