: 25.05.1973
:

: 191
: 91
: 310

Tomasz Skalski
8
 
 

15.10.2005 30.06.2006 3 WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA
01.07.2003 30.06.2004 8 EKS SKRA BEŁCHATÓW
01.07.2002 30.06.2003 8 EKS SKRA BEŁCHATÓW
12.10.2001 30.06.2002 8 EKS SKRA BEŁCHATÓW
...
...
...
...
...
...